Què fem?

Els nostres serveis es divideixen en dos àmbits d’actuació:

Serveis escolars:
Reforç de l’aprenentatge i suport a l’estudi.
Menjadors.
Sortides i colònies.
Espectacles d’animació i festes.
Activitats extraescolars.

Serveis d’animació sociocultural:
Tallers i tècniques.
Festes de lleure.
Activitats de vacances.
Assessorament i disseny de projectes de lleure.