Perquè neix?

 

Actualment, el món de l’educació en el lleure, així com l’educació formal, estan patint diverses transformacions; els infants tenen jornades més llargues i les activitats que es realitzen no són suficients per atendre les seves necessitats, les escoles han de fer front a una diversitat sociocultural més àmplia, i les famílies troben dificultats en compaginar els horaris laborals i els escolars. És per això que creiem que ha de ser una entitat sense ànim de lucre la que vetlli per atendre aquestes necessitats, i que garanteixi uns serveis i activitats educatives de qualitat, on el principal objectiu sigui el benestar dels infants i joves.